Department of Ribonucleoprotein Biochemistry


 

Head:

Anna Kurzyńska-Kokorniak, PhD,

Associate Prof. IBCH PAS

 


PhD students:

Maria Pokornowska, MSc;

Marta Wojnicka, MSc Eng.;

Agnieszka Szczepańska, MSc Eng.


 

   

 

Rys. 1.


 

Mapowanie miejsc dostępnych do hybrydyzacji komplementarnych oligonukleotydów w obrębie regionu terminalnego 5? mRNA p53 oraz obniżenie poziomu białka p53 w komórkach MCF-7 w obecności oligonukleotydów antysensowych typu 2?-OMe i GAP.

Rys. 2.


 

Struktura drugorzędowa 5' UTR wirusa coxackie B3 z zaznaczonymi na kolorowo regionami hybrydyzacji oligomerów:  pomocniczych 2?- O-metylo-16-merów (ome No) oraz siRNA (si No) (panel na lewo). Wyciszanie ekspresji konstruktu reporterowego  hrGFP-5?UTRcvb3 za pomocą siRNA działających bez oraz w obecności pomocniczych oligonukleotydów antysensowych (panel na prawo).

Rys. 3.


 

Rys. 4.


Keywords:

Ribonuclease Dicer, RNA-binding proteins, regulatory RNAs, RNA-protein interactions, regulation of activity of Dicer-type ribonucleases, regulation of gene expression

 

Research area:

- The significance of RNA/ DNA for the activity and functions of nucleic acid binding proteins.

- Mechanisms involved in regulation of gene expression through RNA molecules.

- Ribonuclease Dicer variants (gene, transcript, protein).

- Endogenous factors regulating the activity of ribonuclease Dicer.

- Designing and testing of inhibitors against Dicer-type ribonucleases.

- The activity of Dicer-type ribonucleases in the context of viral infections.

- Unknown areas of activity of Dicer-type ribonucleases: ribonuclease Dicer as a nucleic acid chaperone.

 

Ongoing research projects:

   Unknown areas of activity of human ribonuclease Dicer.
   NSC – SONATA BIS 6

 

Selected publications from the last three years:

1. Milewski MC, Kamel K, Kurzynska-Kokorniak A, Chmielewski MK, Figlerowicz M.
EvOligo – a novel software to design and group libraries of oligonucleotides applicable for nucleic acid-based experiments.
J Comput Biol. 24(10):1014-1028 (2017)

2. Mickiewicz A, Sarzyńska J, Miłostan M, Kurzynska-Kokorniak A, Rybarczyk A, Łukasiak P, Kuliński T, Figlerowicz M, Błażewicz J.
Modeling of the catalytic core of Arabidopsis thaliana Dicer-like 4 protein and its complex with double-stranded RNA.
Comput Biol Chem. 66:44-56. (2017)

3. N. Koralewska, W. Hoffmann, M. Pokornowska, M.C. Milewski, A. Lipinska,
K. Bienkowska-Szewczyk, M. Figlerowicz, A. Kurzynska-Kokorniak.
How short RNAs impact the human ribonuclease Dicer activity: putative regulatory feedback-loops and other RNA-mediated mechanisms controlling microRNA processing.
Acta Biochim Pol. 63(4):773-783 (2016)

4. A. Kurzynska-Kokorniak, M. Pokornowska, N. Koralewska, W. Hoffmann,
K. Bienkowska-Szewczyk, M. Figlerowicz§.
Revealing a new activity of the human Dicer DUF283 domain in vitro.
Sci Rep. 2016 Apr 5;6:23989 (2016)

5. A. Tworak, A. Urbanowicz, J. Podkowinski, A. Kurzynska-Kokorniak, N. Koralewska, M. Figlerowicz.
Six Medicago truncatula Dicer-like protein genes are expressed in plant cells and upregulated in nodules.
Plant Cell Rep. 35(5):1043-52 (2016)

6. A. Kurzynska-Kokorniak, N. Koralewska, M. Pokornowska, A. Urbanowicz, A. Tworak,
A. Mickiewicz, M. Figlerowicz.
The many faces of Dicer: the complexity of the mechanisms regulating Dicer gene expression and enzyme activities.
Nucleic Acids Res. 19;43(9):4365-80 (2015)