Strona główna BIP


Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32

Sekretariat Dyrektora
tel: 61 852 89 19

e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Zamówienia Publiczne
tel. 61 852 25 09

REGON: 000849327
NIP: 777-00-02-062
RIN-III-16/98

Konto bankowe:
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

BIP ICHB: Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań

Adres e-mail system@ibch.poznan.pl

Numer telefonu: +48618528503