Rada Naukowa


Przewodniczący Rady Naukowej

zdjęcie Andrzeja Legockiego

prof. dr hab. Andrzej B. Legocki,
członek rzeczywisty PAN, Poznań


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

zdjęcie Ryszarda Adamiaka

prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak,
ICHB PAN


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

zdjęcie Adama Szewczyka

prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Warszawa


Sekretarz

zdjęcie Joanny Banasiak

dr Joanna Banasiak
ICHB PAN, Poznań