Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk


Informacje o PSD IPAN
Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN

Szkoła kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

– nauki biologiczne
– nauki chemiczne
– nauki fizyczne
– nauki medyczne
– rolnictwo i ogrodnictwo.


Strona internetowa

Strona internetowa PSD IPAN: psd-ipan.ichb.pl/


Rekrutacja

Konkursy na doktorantów w ICHB PAN

Regulamin Rekrutacji do PSD IPAN (obowiązujący do 8.04.2022)

Regulamin Rekrutacji do PSD IPAN (obowiązujący od 9.04.2022)

 Regulamin Rekrutacji do PSD IPAN (obowiązujący od 1.10.2022)

Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN w ICHB PAN


Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na głównej stronie PSD IPAN
www.psd-ipan.ibch.poznan.pl


Inne dokumenty

Regulamin PSD IPAN

Regulamin PSD IPAN (obowiązujący od 1.10.2022)

załącznik nr 1 do regulaminu PSD
załącznik nr 2 do regulaminu PSD
załącznik nr 3 do regulaminu PSD

Program Kształcenia w PSD IPAN

Struktura Rady Programowej PSD IPAN

Wzór Karty Przebiegu Kształcenia w PSD IPAN


Administracja PSD IPAN

Sekretariat Szkoły:

psdipan@ibch.poznan.pl


dr hab. Mariola Dutkiewicz, prof ICHB PAN

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
kierownik
mariolad@ibch.poznan.pl
w. 1195


prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (Instytut Genetyki Człowieka PAN)

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl
tel. +48 61 65 79 208


dr. hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
zastępca kierownika
akuc@igr.poznan.pl
tel. +48 61 6550232


mgr inż. Agnieszka Markowska
Poznańska Szkoła Doktorska IPAN:
asystentka kierownika
amarkowska@ibch.poznan.pl
w. 1431, 1121