Postępowania awansowe


Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne.

Do roku 2019 uprawnienia Rady Naukowej ICHB PAN do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego obejmowały dziedzinę nauk chemicznych w dyscyplinach chemia i biochemia. Ponadto Rada przeprowadzała w tych dyscyplinach postępowania profesorskie.
 

Profesury

2020

dr hab. Eliza Wyszko:

 • Uchwała Rady Naukowej ICHB PAN w sprawie poparcia wniosku (pdf)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania tytułu profesora (pdf)
   

Habilitacje

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ICHB PAN (pdf)

2022

Harmonogram:

 • ​Wniosek: 22.04.2022 (pdf) , wniosek EN (pdf)
 • Powołanie komisji 09.06.2022 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 09.12.2022 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 17.03.2022 (pdf)       ​Zmiana składu komisji: 25.03.2022 (pdf)
 • Uchwała komisji 13.06.2022 oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN 26.06.2022 (pdf)


2021

Harmonogram:

 • Wniosek: 30.07.2021 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 08.12.2021 (pdf)             
 • ​Zmiana składu komisji: 12.01.2022 (pdf)
 • Uchwała komisji 31.03.2022 oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN 14.04.2022 (pdf)

Harmonogram:

 • Wniosek: 29.03.2021 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 26.06.2021 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 08.12.2021 (pdf)        ​
 • Zmiana składu komisji: 12.01.2022 (pdf)
 • Uchwała komisji 31.03.2022 oraz uzasadnienie (pdf)

2020

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

 • Wniosek: 11.09.2020 (pdf)
 • Powołanie Komisji: 21.12.2020 (pdf)
 • Uchwała Komisji: 04.05.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
 • Uchwała RN ICHB PAN: 26.05.2021 (pdf)

Doktoraty

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ICHB PAN (pdf)
Procedura nadawania stopnia doktora w ICHB PAN w wyniku przewodu doktorskiego (pdf)

Schematy nadawania stopnia doktora w ICHB PAN (pdf)

Postępowania doktorskie

2022
Przewody doktorskie
2021
2020

Zestawienia wszystkich postępowań awansowych przeprowadzonych przez Radę Naukową ICHB PAN
Profesury

   Postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzone przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Habilitacje

   Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Doktoraty

   Stopnie doktora nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)