Postępowania awansowe


Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne.

Do roku 2019 uprawnienia Rady Naukowej ICHB PAN do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego obejmowały dziedzinę nauk chemicznych w dyscyplinach chemia i biochemia. Ponadto Rada przeprowadzała w tych dyscyplinach postępowania profesorskie.
 

Profesury

2020

dr hab. Eliza Wyszko:

  • Uchwała Rady Naukowej ICHB PAN w sprawie poparcia wniosku (pdf)
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania tytułu profesora (pdf)
     

Habilitacje

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ICHB PAN (pdf)
2021

​dr Anna Urbanowicz: autoreferatpodsumowanie, recenzja-1, recenzja-2, recenzja-3, recenzja-4

Harmonogram:

  • Wniosek: 29.03.2021 (pdf)
  • Powołanie Komisji: 26.06.2021 (pdf)
2020

dr Miłosz Ruszkowski: autoreferatpodsumowanierecenzja1recenzja2recenzja3recenzja4

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

Harmonogram:

  • Wniosek: 11.09.2020 (pdf)
  • Powołanie Komisji: 21.12.2020 (pdf)
  • Uchwała Komisji: 04.05.2021 (pdf) oraz uzasadnienie (pdf)
  • Uchwała RN ICHB PAN: 26.05.2021 (pdf)

Doktoraty

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ICHB PAN (pdf)
Procedura nadawania stopnia doktora w ICHB PAN w wyniku przewodu doktorskiego (pdf)

2021
2020

Zestawienia wszystkich postępowań awansowych przeprowadzonych przez Radę Naukową ICHB PAN
Profesury

   Postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzone przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Habilitacje

   Stopnie doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)

Doktoraty

   Stopnie doktora nadane przez Radę Naukową ICHB PAN (pdf)