Plany postępowań o udzielenie zamówień


Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  (pdf)
Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  – aktualizacja 1 (pdf)  
Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.  ​- aktualizacja 2  (pdf)