Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach z dziedziny naukiRok 2022

ZDN 7/PCSS/2022
QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją finalnych założeń architektury:

ZDN 8/PCSS/2022
QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem finalnej struktury zmiennych decyzyjnych:

ZDN 9/PCSS/2022
QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem finalnych założeń architektury systemu dla wykorzystania symulatorów komunikacji kwantowej:

ZDN 10/PCSS/2022
QATM nadzór merytoryczny nad adaptacją i weryfikacja finalnej metodologii:

ZDN 11/PCSS/2022
QATM nadzór merytoryczny nad adaptacją i rozszerzeniem opracowanych zadań optymalizacyjnych

ZDN 2/PCSS/2022
ZDN 2/PCSS/2021 QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją finalnych założeń architektury:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/PCSS/2022 (pdf)

ZDN 3/PCSS/2022
ZDN 3/PCSS/2021 QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem finalnej struktury zmiennych decyzyjnych:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2022 (pdf)

ZDN 4/PCSS/2022
ZDN 4/PCSS/2021 QATM nadzór merytoryczny nad opracowaniem finalnych założeń architektury systemu dla wykorzystania symulatorów komunikacji kwantowej:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówienia z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2022 (pdf)

ZDN 5/PCSS/2022
ZDN 5/PCSS/2021 QATM nadzór merytoryczny nad adaptacją i weryfikacja finalnej metodologii:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówienia z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2022 (pdf)

ZDN 6/PCSS/2022
ZDN 6/PCSS/2021 QATM nadzór merytoryczny nad adaptacją i rozszerzeniem opracowanych zadań optymalizacyjnych:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2022 (pdf)

ZDN 1/PCSS/2022 
Dostęp do węzła IBM Q-HUB

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2022 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2022 (pdf)

Rok 2021

ZDN 1/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem zadań optymalizacyjnych :

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 2/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem metodologii algorytmizacji:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 3/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 4/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem struktury zmiennych decyzyjnych:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 4/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 5/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu zabezpieczania komunikacji:

 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 5/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 6/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem metodologii algorytmizacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 7/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem zadań optymalizacyjnych:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 8/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu zabezpieczania komunikacji:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 8/PCSS/2021 (pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 8/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 9/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem struktury zmiennych decyzyjnych:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 9/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 9/PCSS/2021 (pdf)

ZDN 10/PCSS/2021 
QATM udział w pracach nad opracowaniem podstawowych założeń architektury systemu:

 • ogłoszenie o ​udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 10/PCSS/2021 (pdf)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 10/PCSS/2021 (pdf)

Rok 2020

ZDN 7/20 Dostawa wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 7/20 (pdf)
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 7/20 (pdf)
– formularz w wersji edytowalnej: ZDN 7/20 (doc)


ZDN 6/20 cytometr:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 6/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 6/20 (pdf)


ZDN 5/20 sekwencjonowanie próbek:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 5/20 (pdf)


ZDN 4/20 czytnik płytek:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 4/20 (pdf)


ZDN 3/20 czytnik płytek:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 3/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 3/20 (pdf)


ZDN 1/20 – odczynniki do bibliotek NGS

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)
– formularze edytowalne: ZDN 1/20 (doc)
zawiadomienie 1 ZDN 1/20 (pdf)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 1/20 (pdf)


Rok 2019

ZDN 2/19 automatyczny syntetyzer:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)
– formularze edytowalne: ZDN 2/19 (doc)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki ZDN 2/19 (pdf)


ZDN 1/19 automatyczny syntetyzer:

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)
– formularze edytowalne: ZDN 1/19 (doc)
ogłoszenie o nieudzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki ZDN 1/19 (pdf)


Informacja o udzielanym zmówieniu na Rozszerzenie platformy współpracy o funkcjonalnościw ramach projektu badawczego pt. „Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej” (PROVIDEDH) o nr 2017/25/Z/ST6/03045, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2017/25/Z/ST6/03045 (pdf)

 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)


Rok 2018

ZDN 05/2018 – syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)
– formularz oferty_pl (doc)
– formularz oferty_eng(doc)
– wykaz doświadczenia_pl (doc)
– wykaz doświadczenia_eng(doc)
– ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
– ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)


ZDN 04/2018 – syntetyzer oligomerów RNA/DNA:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_pl (pdf)
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki_eng (pdf)
– formularz oferty_pl (doc)- w załączeniu
– formularz oferty_eng(doc)- w załączeniu
– wykaz doświadczenia_pl (doc)- w załączeniu
-wykaz doświadczenia_eng (doc) – w załączeniu
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pl), (en)


ZDN 03/2018 – kalorymetr skaningowy:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
– formularz oferty (doc)
– wykaz usług (doc)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 02/2018 – wzbogacanie bibliotek DNA:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
– formularz oferty (doc)
– wykaz usług (doc)
– korespondencja z Wykonawcami:
* zawiadomienie 1 – odpowiedź na pytanie (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 01/2018 – sekwencjonowanie bibliotek DNA

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (zip)
– korespondencja z Wykonawcami:
* zawiadomienie 1 – odpowiedź na pytanie (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


Rok 2017

ZDN 08/2017 – mikroskopy

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Modyfikacja przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 07/2017 – automatyczny mikroskop

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
– korespondencja z Wykonawcami:
* zawiadomienie 1 – odpowiedź na pytanie (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 06/2017 – mikroskopy

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 05/2017 – sekwencjonowanie bibliotek RNA_3

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 04/2017 – sekwencjonowanie bibliotek RNA_2

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)


ZDN 03/2017 – sekwencjonowanie bibliotek RNA

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 02/2017 – sekwencjonowanie bibliotek DNA

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
– korespondencja z Wykonawcami:
* zawiadomienie 1 – odpowiedź na pytanie (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki (pdf)


ZDN 01/2017 – dostawa systemu do ddPCR

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki  (pdf)