Ogłoszenia inne


Rok 2021

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
dotyczący sprzedaży siedmiu (7szt) używanych kotłów elektrycznych centralnego ogrzewania:

Ogłoszenie dodane: 20.10.2021r.


ICHB/RR-4/REGIONAL COVID HUB/2021 system do magazynowania próbek

 • formularz ofertowy (doc)
  dodano: 31.05.2021r
 • Zapytanie o cene (pdf
  dodano: 31.05.2021r

Ogłoszenie dodane: 31.05.2021r.


ICHB/RR-1NEBI/2021 dostawa dwóch komór laminarnych

 • formularz ofertowy (doc)
 • Zapytanie o cene (pdf)
  Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.

ICHB/RR-2/NEBI/2021 dostawa automatycznego licznika komórek

 • formularz ofertowy (doc)
 • Zapytanie o cene (pdf)
   Ogłoszenie dodane: 16.03.2021r.

ICHB/RR-3/2021 ​dostawa homogenizatora​​​​​​ 

 • zapytanie cenowe (pdf)
 • formularz oferty (doc)
 • protokół zdawczo – odbiorczy (pdf)
  Ogłoszenie dodane: 26.04.2021r.

​​​​​​​

Rok 2020

Ogłoszenie o udzielonych zamówieniach COVID-19 (pdf)
 Rok 2019

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

dotyczący sprzedaży używanego serwera SGI UV100 architektura SMP (pamięć współdzielona), pojemność RAM (16TB), bez dysków (pdf).

Serwer znajduje się w siedzibie ICHB PAN (budynek CBPIO – PCSS)

Cena wywoławcza serwera SGI UV1000 wynosi 2500 euro (cena zostanie przeliczona na złotówki po kursie NBP z dnia poprzedzającego termin otwarcie ofert tj. 05.09.2019)

Oferty z ceną w zamkniętych kopertach oznaczonych :

Przetarg na sprzedaż serwera SGI UV1000 stanowiącego własność Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk nie otwierać przed 06.09.2019 godzina: 12:15”

należy składać w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, pok. 030 (kancelaria) do 06 września 2019 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ICHB PAN – PCSS ,ul. Jana Pawła II nr 10, parter – sala konferencyjna 031  06 września 2019 r. o godz. 12.15.

———–

Institute of Bioorganic Chemistry

Polish Academy of Sciences

Z. Noskowskiego str. 12/14

61-704 Poznań

WRITTEN TENDER PROCEDURE

SMP (Shared Memory) architecture, RAM capacity (16TB), without drives.

The server is located at the headquarters of IBCH PAS (CBPIO building – PSNC).

The starting price of the SGI UV1000 server is EUR 2500 (the price will be converted into PLN at the NBP exchange rate on the day preceding the opening date, i.e. 05.09.2019)(pdf).

Offers with the price in closed envelopes marked :

„The tender for the sale of the SGI UV1000 server owned by the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences should not be opened before 06.09.2019 at 12:15”

should be submitted at the headquartersof ICHB PAS – PSNC, ul. Jana Pawła II nr 10, room 030 (office) until 06 September 2019 until 12.00 pm.

Opening of offers will take place at the headquarters of ICHB PAN – PSNC, Jana Pawła II Street No. 10, ground floor – conference room 031 06 September 2019 at 12.15.”

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg ustny (licytacja):

dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km:

 • zarządzenie (pdf)
 • oświadczenie (doc)
 • ogłoszenie (doc)

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do złożenia oferty na „Budowę rurociągu i kanalizacji kablowej na terenie lotniska Kąkolewo” gmina Grodzisk Wlkp. (powiat grodziski) (pdf).Projekt wykonawczy (pdf), przedmiar robót (pdf).

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg pisemny ofertowy:

dotyczący sprzedaży używanych samochodów marki Toyota Avensis, rok produkcji 2009, przebieg 392.030 km. oraz Peugeot 406, rok produkcji 2002, przebieg 187.556 km.

 • zasady przeprowadzania przetargów na sprzedaż samochodów: Toyota Avensis i Peugeot 406 (pdf)
 • ogłoszenie (pdf)
 • formularz ofertowy (pdf)
 • oświadczenie (pdf)

Protokół z przeprowadzonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych sporządzony w dniu 22.03.2019r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (pdf).

Rok 2018

 • Zapytanie ofertowe na dostawę Inkubatora CO2 z płaszczem wodnym do hodowli kultur komórkowych:- zaproszenie do złożenia oferty (pdf)- oferta w formie edytowalnej (doc)- korespondencja z Wykonawcami:

         Wynik postępowania (pdf)