Klauzule informacyjne


  • Obowiązek Informacyjny z art. 14 dla sygnatariuszy i pracowników kontrahenta (pdf)
  • Obowiązek Informacyjny z art. 13 dla sygnatariuszy i pracowników kontrahenta (pdf)
  • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne (pdf)
  • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę (pdf)
  • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne (pdf)
  • Klauzula informacyjna dla osób wspópracujących z ICHB PAN (pdf)
  • Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie ICHB PAN (pdf)
  • Klauzula informacyjna dotycząca wniosków o udostępnienie informacji publicznej (pdf)