Inspektor ochrony danych


Kontakt do inspektora ochrony danych:

Natalia Szymkowiak
e-mail: dpo@ibch.poznan.pl
tel. (61) 8582044

adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Inspektor Ochrony Danych
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań