Dyrekcjaprof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyrektor Instytutu

dyrektor@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 89 19,
61 852 85 03 w.1106


 


dr Luiza Handschuh
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
 dyrektor.naukowy@ibch.poznan.pl
  tel. 61 852 85 03 w.1249


mgr Małgorzata
Radwańska-Borucka
Zastępca Dyrektora  
ds. Ogólnoadministracyjnych
borucka@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 81 57,
61 852 85 03 w.1104


mgr Julia Brzoska-Karwat
Zastępca Dyrektora
ds. Koordynacji Badań
jkarwat@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w.1277


mgr Adam Kubasiński
Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
adamk@ibch.poznan.pl
tel. 61 852 94 10,
61 852 85 03 w.1239