Mariusz POPENDA, Ph.D.phone:

(+48-61) 8528503

fax:

(+48-61) 8520532


e-mail: marpop@ibch.poznan.pl
EDUCATION & POSITIONS:

1972

- M.Sc. in geography, Adam Mickiewicz University, Poznań

1989

- M.Sc. in physics, Adam Mickiewicz University, Poznań

1999

- Ph.D., chemistry, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznań (under supervision of Prof. R. W. Adamiak), with award
also awarded by the SIGMA-ALDRICH and PTCHem prize for the best 1999 Ph.D. thesis in organic chemistry published in Poland (Lodz 2000). [pdf]

since 2000

- Adjunct in the Laboratory of Structural Chemistry of Nucleic Acids, IBCh PASMAJOR PUBLICATIONS (1997-):

M. Popenda, E. Biała, J. Milecki and R. W. Adamiak, Solution structure of RNA duplexes containing alternating CG base pairs: NMR study of r(CGCGCG)2 and 2'-O-Me(CGCGCG)2 under low salt conditions, Nucleic Acids Res., 25 (22), 4589-4598 (1997). [pdf]

D. A. Adamiak, J. Milecki, M. Popenda, R. W. Adamiak, Z. Dauter and W. R. Rypniewski, Crystal structure of 2'-O-Me(CGCGCG)2, an RNA duplex at 1.30 Å resolution. Hydration pattern of the 2'-O-methylated RNA, Nucleic Acids Res., 25 (22), 4599-4607 (1997). [pdf]

A. Burdzy, B. Skalski, S. Paszyc, M. Popenda, R. W. Adamiak, Acid promoted transformations of fluorescent luminarosine and its 2'-modified analogs, Acta Biochim. Pol., 45 (4), 941-948 (1998). [Medline]

J. Jankowska, M. Wenska, M. Popenda, J. Stawiński, A. Kraszewski, A new, efficient entry to nucleoside 2',3'-O,O-cyklophosphorothioates, Tetrahedron Letters, 41, 2227-2229 (2000). [pdf]

Ł. Bielecki, M. Popenda and R. W. Adamiak, The molecular dynamics thermocycler. A new approach to sample conformational space, as exemplified by the RNA hairpin, Nucleic Acids Research Supplement No. 2, 57-58 (2002). [Medline]

D. Napierała, M. Popenda, Piramidy liczb nieparzystych jako reprezentacja par Goldbacha, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej, 10, 177-182 (2003).

D. Ciesiołka, M. Muzquiz, C. Burbano, P. Altares, M. M. Pedrosa, W. Wysocki, W. Folkman, M. Popenda, K. Gulewicz, Ocena wpływu różnych form azotu na plon oraz skład chemiczny nasion Łubinu białego (Lupinus albus L.), Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 495, 327-336 (2003).

R. W. Adamiak, J. Błażewicz, P. Formanowicz, Z. Gdaniec, M. Kasprzak, M. Popenda and M. Szachniuk, An algorithm for an automatic NOE pathways analysis of 2D NMR spectra of RNA duplexes, J. Comput. Biol., 11 (1), 167-183 (2004). [Medline]

B. Golankiewicz, P. Januszczyk, J. Zeidler, M. Popenda, An efficient route to novel 4,5-di- and 2,4,5-tri substituted imidazoles from imidazo[1,5-a]-1,3,5-triazine (5,8-diaza-7,9-dideazapurine) derivates, Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, 23, 127-136 (2004). [Medline]

M. Popenda, J. Milecki and R. W. Adamiak, High salt solution structure of a left-handed RNA double helix, Nucleic Acids Res., 32 (13), 4044-4054 (2004). [pdf]

D. Ciesiołka, M. Muzquiz, C. Burbano, P. Altares, M. M. Pedrosa, W. Wysocki, W. Folkman, M. Popenda and K. Gulewicz, An Effect of Various Nitrogen Forms Used as Fertilizer on Lupinus albus L. Yield and Protein, Alkaloids and a-Galactosides Content, J. Agronomy & Crop Science, 191, 458-463 (2005).

W. Folkman, M. Popenda, M. Cajza, Zastosowanie metody dynamiki molekularnej w przestrzeni kątów torsyjnych (TAD) jako próba wyznaczenia struktur trzeciorzędowych wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd), Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1), (2006).

M. Popenda, Ł. Bielecki and R. W. Adamiak, High-throughput method for the prediction of low-resolution, three-dimensional RNA structures, Nucleic Acids Symposium Series, 50, 67-68 (2006). [Medline]

M. Błażewicz, M. Popenda, R. W. Adamiak, M. Szachniuk, Project of RNA fragments database, TU Clausthal Technical Report Series, IfI-07-03, 25-27 (2007).

M. Szachniuk, M. Popenda, L. Popenda, Strategies of signal assignment in NMR spectra of RNAs with different structural motifs, TU Clausthal Technical Report Series, IfI-07-03, 12-14 (2007).

M. Popenda, M. Błażewicz, M. Szachniuk and R. W. Adamiak, RNA FRABASE version 1.0: an engine with a database to search for the three-dimensional fragments within RNA structures, Nucleic Acids Res., doi: 10.1093/nar/gkm786 (2007); 36 (Database issue) D 386-391 (2008). [pdf]

M. Popenda, M. Szachniuk, M. Blazewicz, S. Wasik, E.K. Burke, J. Blazewicz, R.W. Adamiak. RNA FRABASE 2.0: an advanced web-accessible database with the capacity to search the three-dimensional fragments within RNA structures., BMC Bioinformatics, 2010, 11:231 (published online on May 6, 2010, doi:10.1186/1471-2105-11-231)
Back to the Adamiak Lab